Program

prahova
pe primul loc

Hero Image

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ

Primele 10 măsuri pe care le voi pune în practică după ce voi fi ales Președinte al Consiliului Județean Prahova:

 1. Pe problema colectării gunoiului menajer - reevaluarea, în cadrul ADI Deșeuri Prahova, a colaborării cu operatorul desemnat pentru prestarea activităţii de colectare și transport a deșeurilor din județ
 2. Pe problema transportului județean - înființarea unor noi stații și suplimentarea numărului de curse pe mai multe trasee județene
 3. Pe problema poluării industriale – parteneriat cu Ministerul Mediului și cu agenții economici în vederea stabilirii unui plan concret de măsuri pentru reducerea poluării
 4. În domeniul sănătății – alocarea de resurse către spitale în vederea gestionării actualei crizei sanitare
 5. În domeniul educației – alocarea de resurse pentru desfășurarea în condiții de siguranță și de eficiență a cursurilor în noul an școlar
 6. Parteneriate cu primăriile în vederea atragerii de fonduri europene și guvernamentale pentru gaze, apă, canal, iluminare etc
 7. Sprijin pentru companiile care doresc să acceseze fonduri guvernamentale și europene
 8. Eficientizarea activității instituțiilor și companiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova
 9. Programe de sprijin a persoanelor vulnerabile din județul Prahova în contextul pandemiei de COVID-19
 10. Digitalizarea serviciilor publice ale Consiliului Județean Prahova

1. Viziune, principii și obiective pentru dezvoltarea județului Prahova

Viziune

Prahova Pe Primul Loc este angajamentul ferm al Alianței PNL-USR-PLUS Prahova în faţa locuitorilor judeţului nostru. Nu este un slogan politic, nici o promisiune electorală deşartă, ci crezul nostru că, dacă prahovenii ne vor acorda încrederea pentru Consiliul Judeţean și funcția de Președinte al CJ pe 27 septembrie, în următorii patru ani, vom acţiona concret pentru atingerea a cinci mari deziderate

1. Venituri mai mari pentru locuitorii judeţului prin atragerea de investitori, redistribuirea mai echitabilă a plusvalorii generate de economia judeţeană, susţinerea activă a antreprenoriatului şi a ramurilor economice cu potenţial ridicat. Obiectiv: salariul mediu în Prahova să fie cel mai mare dintre județele României (exceptând Bucureştiul).

2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin rezolvarea problemelor de infrastructură cu care se confruntă judeţul nostru. Obiective majore:

 • gradul de acoperire pentru alimentarea cu apă va ajunge la peste 90%, iar pentru canalizare la peste 70%;
 • peste 80% dintre gospodăriile prahovenilor vor fi racordate la sistemul alimentare cu gaze naturale;
 • procentul drumurilor asfaltate din județul Prahova va depăşi 90%;
 • vom rezolva problemele de mediu din localităţile poluate. În plus, va fi deblocat proiectul autostrăzii Comarnic – Braşov.

3. Servicii publice de calitate. Asta înseamnă şcoli modernizate, spitale dotate corespunzător, acces la servicii de salubritate civilizate pentru toţi prahovenii, transport public interjudețean adecvat nevoilor prahovenilor, administraţii publice digitalizate şi eliminarea birocraţiei.

4. Construirea unei identități coerente și promovarea județului Prahova la nivel național și internațional. Dincolo de beneficiile economice, acest obiectiv reprezintă calea cea mai bună pentru coeziunea comunității județene. Vrem ca locuitorii județului să fie mândri că sunt prahoveni și ștampila „Made in Prahova” să fie garanția lucrului cel mai bine făcut din România.

5. Alianța PNL-USR-PLUS Prahova va asigura o administrație flexibilă, în slujba cetățeanului, profesionistă, care va pune ordine în bugetul județean. Vom simplifica și debirocratiza tot procesul executiv și de legătură directă cu locuitorii județului.

Principii
 • Competență, onestitate și responsabilitate a candidaților;
 • Fără penali în funcții publice;
 • Fără persoane incompatibile sau în conflict de interese, conform deciziilor instanțelor;
 • Fără foști membri ai Partidului Social Democrat printre candidații la Consiliul Județean.
 • Depesedizarea totală a județului Prahova, acest lucru însemnând nu doar înlocuirea din funcții publice (elective sau numite politic, conform legii), ci și stoparea comportamentelor pesediste în administrația publică (jaful din bani publici, corupția și nepotismul, lipsa de transparență, decizia abuzivă și discreționară);
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin rezolvarea problemelor de infrastructură, încurajarea dezvoltării economice și furnizarea de servicii publice de bună calitate
 • Resetarea administratiei publice județene din Prahova;
 • Urmărirea principiului meritocratic în numirea in functii publice pentru pozițiile care se ocupă prin numire politică, conform legii;
 • Organizarea de competiții transparente și corecte pentru posturile publice care se ocupă prin concurs, conform legii
 • Angajamentul pentru prevenirea corupției și lupta anticoruptie la nivel judetean si local.

2. Investim în infrastructura județului Prahova

 • Sprijinirea realizării a două obiective mari de infrastructură:
  • Autostrada A3 Ploiești-Comarnic-Brașov
  • Autostrada A7 Ploiești-Buzău-Bacău-Suceava-Siret
 • Susținerea reabilitării și modernizării căii ferate Ploiești-Suceava-Dărmănești
 • Fluidizarea și creșterea securității traficului pe DN1 prin realizarea de supratraversăr
 • 90% drumuri asfaltate în Prahova.
 • Creșterea gradului de acoperire pentru alimentarea cu apă de la 80% la 90%, iar a gradului de canalizare de la 32% la 50%.
 • Rețeaua de alimentare cu gaze naturale va deservi 80% din localitățile județului. De asemenea, susținem dezvoltarea unei rețele energetice județene diversificate. Analizăm oportunitățile pentru fiecare localitate și propunem soluții corespunzătoare, apelând la resursele alternative (solară, eoliană, hidro, geotermală etc.) cu impact redus asupra mediului și eficiență ridicată.
 • Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, astfel încât toate străzile localităților prahovene să fie iluminate prin becuri cu LED (mai puțin costisitoare, mai durabile și mai bune pentru mediu).
 • Consolidarea albiilor râurilor, a podurilor și podețelor.
 • Realizarea Drumului DJ 102I (Câmpina - Brădet – Săcele) – ca alternativă la DN1 până la finalizarea lucrărilor Comarnic-Brașov.
 • Îngroparea cablurilor (de electricitate și de telecomunicații) – net Prahova County.

3. Modernizarea și dotarea spitalelor din județ

 • Construcția unui spital nou în Ploiești.
 • Achiziționarea a 8 aparate de testare de tip PCR pentru spitalul județean, cele 2 spitalele municipale și cele 5 spitale orășenești.
 • Construirea și dotarea la cheie a unui corp (aripă) a Spitalului Județean, în locația de la nord, ce va adăposti toate secțiile chirurgicale răspândite în locații din Ploiești. Astfel, pentru consultații interdisciplinare și pentru tomografii, bolnavii nu vor mai fi transportați cu ambulanța. În plus, se va avea acces la terapia intensivă pre și post operator.
 • Continuarea lucrărilor de modernizare și extindere a Spitalului Municipal Câmpina, operaționalizând proiectul depus de acest spital la CNI și nefinalizat de guvernul Dăncilă. Se are în vedere atât extinderea ambulatoriului, cât și optimizarea fluxului între secții, supraetajare și dotări moderne cu echipamente.
 • Continuarea lucrărilor de construire a acceleratorului de particule la Spitalul Municipal Ploiești, ce va permite tratarea pacienților oncologici la acest nivel, care nu vor mai trebui să se deplaseze la Institutul Oncologic sau la alte spitale din capitală, continuarea lucrărilor întrerupte la secțiile acestui spital, modernizarea compartimentelor de hematologie și cardiologie.
 • Investiții în compartimente de primiri urgențe la Urlați, Mizil, Băicoi, Plopeni, Slănic, simultan cu întărirea substațiilor de ambulanță de la acest nivel, astfel încât asistența medicală de urgență să aibă un grad ridicat de răspuns și la acest nivel. Înființarea unei structuri de primiri urgențe în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte. Această structură va reduce timpul de răspuns al asistenței medicale de urgență pentru locuitorii Văii Teleajenului.
 • Crearea de oportunități de finanțare nerambursabilă prin asocierea cabinetelor medicale de familie din zonele mai izolate ale județului. Prin crearea de clustere / incubatoare de afaceri, medicii asociați ar putea avea acces la finanțare nerambursabilă pentru dotarea unor centre de diagnostic, cu microcompartimente de urgențe, centru de permanență, chirurgie mică și ortopedie, imagistică și minilaboratoare clinice.
 • Construirea de locuințe pentru medici și alte facilități oferite de autorităţile locale, cunoscut fiind deficitul sever de personal medical în Prahova.
 • Cabinete medicale care să asigure permanența în fiecare unitate de învățământ din Prahova.
 • Achiziționarea a 10 ambulanțe noi.
 • Dezvoltarea la nivelul județului a sistemului de ”Centre de permanență”. Acestea se vor organiza prin asocierea medicilor de familie și vor asigura reducerea presiunii asupra structurilor de primiri urgențe.
 • Amenajarea unui Heliport aferent Spitalului Județean de urgență Ploiești, destinat elicopterelor de urgență SMURD.
 • Implementarea, la nivel județean, a unui mecanism de evaluare a sistemului sanitar de către pacient. În felul acesta vom avea o imagine mai clară a felului cum sunt percepute serviciile medicale în unitățile medicale din Prahova.

4. Promovăm solidaritatea socială

 • Măsurile cele mai importante sunt cele de dezvoltare economică ce generează locuri de muncă și reduc șomajul.
 • Reabilitarea și modernizarea centrelor pentru persoane cu nevoi speciale, a căminelor de bătrâni și a celor de copii aflați în grija statului.
 • Evaluare/control/analiză permanente asupra activității DGASPC Ph, astfel încât servciile oferite să corespundă problemelor cu care se confruntă persoanele defavorizate din Prahova. Vom promova cu celeritate măsuri pentru reducerea birocrației și transparentizarea activității serviciilor de evaluare a persoanelor cu dizabilități și a celor asistate social.
 • Parteneriate cu Biserica și cu ONG-urile pentru implementarea unor proiecte de reducere a sărăciei și de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate
 • Pachete alimentare și de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile – Sprijin pentru persoanele aflate în situații de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare și pachete de igienă corporală.
 • Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat.
 • Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de sărăcie severă pentru achiziționarea de rechizite școlare , îmbrăcăminte și încălțăminte.
 • Programe de integrare în comunitate a persoanelor vulnerabile sau aflate în stare de pauperitate – sărăcia, în sine, e un lucru rău, izolare și însingurarea sunt mai apăsătoare.
 • Transport în comun intrajudețean gratuit pentru elevi, persoane defavorizate și categorii socio-profesionale vitale comunității (medici, profesori, polițiști etc.).
 • Extinderea programului „O masă caldă” pentru elevi.
 • Edificarea unui centru județean de recuperare pentru persoanele cu dizabilități.
 • Cooperarea cu organizațiile persoanelor cu dizabilități în scopul promovării și protejării drepturile persoanelor cu dizabilități și a dezvoltării de proiecte și programe de recuperare a acestora, pentru crearea condițiilor favorabile de egalizare a șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural și sportiv.

5. Prahova educată

 • 300 de unități școlare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare.
 • Soluționarea problemei grupurilor sanitare aflate separat de clădirea școlii pentru toate unitățile de educație din Prahova
 • Finanțarea construcției unui număr de 8 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal.
 • Construirea unui campus școlar.
 • Construirea a 2 cămine studențești.
 • Tablete, calculatoare și Internet pentru toți elevii și profesorii din Prahova.
 • Construirea unei rețele de biblioteci județene care să se adreseze atât școlarilor, cât și adulților
 • Bibiotecă școlară online.
 • 10 de săli de sport noi și 2 bazine de înot școlare.
 • Încheierea unui parteneriat cu mediul privat de afaceri și Inspectoratul Școlar Județean Prahova în scopul revitalizării învățământului profesional.
 • Racordarea la internet gratuit a tuturor unităților de educație din județul Prahova.
 • Inițierea, la nivelul județului, de Programe de educație parentală, prin care vor fi informați părinții asupra importanței educației pentru viitorul copilului, având ca ultim scop reducerea ratei abandonului școlar.

6. Prahova prosperă și competitivă

Dezvoltare economică
 • Atragerea a cinci (5) miliarde de euro (fonduri europene şi guvernamentale) pentru Prahova în cadrul Planului Naţional de Relansare Economică pentru perioada 2021 – 2027.
 • Fiscalizare scăzută pentru firmele care funcţionează în anumite domenii strategice pentru judeţ: HORECA, IT, construcţii sau energie.
 • Sprijin administrativ, logistic şi financiar pentru înfiinţarea unor parcuri şi miniparcuri industriale, dar şi pentru extinderea şi dezvoltarea celor existente care s-au dovedit a fi de succes.
 • Realizarea unui hub de cercetare şi inovare în zona noilor tehnologii digitale la Ploieşti.
 • Lansarea unui program de cooperare între Grupuri Locale de Acțiune (la nivelul localităților) și Consiliul Județean, pentru sprijinirea agricultorilor prahoveni, prin edificarea în sudul județului a unui parc agroindustrial cu capacități de preluare-stocare-prelucrare și valorificare a produseloracestora.
 • Extinderea sistemului de irigaţii pentru a deservi zonele agricole ale judeţului.
 • Construirea unui brand puternic „Made in Prahova” astfel încât această ştampilă să fie automat percepută ca o marcă a calităţii.
 • Conlucrare mai bună cu mediul de afaceri local şi cu Camera de Comerţ şi Industrie pentru a atrage mai mulţi investitori și pentru promovarea mai bună și mai organizată a județului, ca destinație de investiții, cu rol de real sprijin și promotor al investitorilor prahoveni.
 • Cadastrarea gratuită pentru beneficiari a tuturor localităţilor din judeţ până în anul 2024.
 • Constituim ,,Grupul de dezvoltare Prahova-2050'', organ consultativ cu mediul de afaceri prahovean, pentru promovarea viziunii de dezvoltare a județului nostru în următorii 30 de ani.
 • Reducerea birocrației și optimizarea procesului de avizare / autorizare, ca factor stimulativ pentru investitori.
 • Finalizarea Planurilor Urbanistice Generale la nivelul județului, ca o măsură de accelerare a dezvoltării investițiilor în Prahova.
 • Încurajareași susținerea politicilor de dezvoltare a meșteșugurilor tradiționale locale. Existența unei bogate tradiții în domeniul meșteșugurilor în județ reprezintă un potențial pentru încurajarea consumului de produse meșteșugărești.

7. Susținerea IMM-urilor

Susţinere pentru IMM-urile din Prahova prin granturi pentru repornirea activităţii şi dezvoltare. Aproape 35.000 de firme mici şi medii din Prahova pot beneficia de aceste alocări bugetare.

1. GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU MICROÎNTREPRINDERI FĂRĂ SALARIAȚI (2000 de Euro/SRL fără salariați)

2. SCHEMA DE AJUTOR PENTRU ACTIVITĂȚI DE COMERȚ ȘI SERVICII AFECTATE DE COVID-19 (finanțarea chiriilor pe 3 luni)

3. CAPITAL DE LUCRU PENTRU REPORNIREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE PENTRU IMM-URI (Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente)

4. GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ȘI PENTRU RECONVERSIA ECONOMICĂ A IMM-URILOR (Valoare grant: 50.000-200.000 Euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism confecții; Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii)

5. GRANTURI PENTRU INVESTIȚII PENTRU MICROÎNTREPRINDERI PRIN SUPRACONTRACTAREA PROIECTELOR DIN LISTA DE REZERVĂ DIN POR AXA 2.1 (Grant: max. 200.000 euro)

6. GRANTURI PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR PRIN ALOCAREA SUPLIMENTARĂ DE FONDURI PRIN POR AXA 2.2 (Grant: 200.000-1.000.000 euro)

7. GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR PRIN FINANȚAREA INVESTIȚIILOR MARI ÎN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN POR (Grant: 2.000.000-6.000.000 euro)

8. GRANTURI PENTRU START-UP-URI PENTRU STUDENȚI ÎN DOMENII COMPETITIVE ȘI INOVATIVE (Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create, până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create)

9. GRANTURI PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILOR (Valoare grant: 30.000-100.000 euro/ proiect)

10. STAR TECH INNOVATION (Noul program Start UP) (Valoare grant 42.000 Euro)

11. FINANȚAREA PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE DIGITALĂ A ANGAJAȚILOR PENTRU IMM-URI (Valoare grant: 30.000-100.000 euro)

8. Protejăm mediul prin politici coerente

 • Managementul integrat al deșeurilor la nivel judeţean prin impunerea unor standarde de calitate tuturor operatorilor şi verificarea respectării condiţiilor impuse odată cu contractele de concesiune.
 • Obligativitatea colectării selective (cu asigurarea materialelor necesare în acest sens) pentru toate localităţile din Prahova începând cu 2021. Sancţionarea severă a operatorilor de salubritate care nu respectă această condiţionalitate.
 • Dialog constant şi sprijin pentru marii operatori industriali din judeţ în vederea introducerii de tehnologii mai puţin poluante şi/sau achiziţionarea de staţii de filtrare a aerului. În cazul nerespectării normelor în vigoare sau a planului de reducere a poluări, se vor dispune sancţiuni mult mai drastice.
 • Iluminat public stradal eficient energetic în tot judeţul.
 • Reducerea cu 50% a consumului de energie termică şi electrică până în 2024 prin reabilitarea termică şi modernizarea sistemelor energetice pentru toate clădirile care găzduiesc instituţii publice în judeţul Prahova.
 • Triplarea punctelor de încărcare pentru mobilitatea electrică în Prahova în vederea dezvoltării infrastructurii necesare autovehiculelor electrice prin parteneriate public-private și prin accesarea programelor pe fonduri guvernamentale sau europene.
 • Construirea de noi parcuri şi extinderea celor existente până la atingerea nivelului recomandat de 25 de metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor pentru cetăţenii judeţului.
 • Realizarea unui program județean de împădurire, cu prioritate pentru zonele afectate de degradarea solului.
 • Realizarea unor centuri verzi în zona localităților afectate de poluare.
 • Curăţarea cursurilor tuturor apelor curgătoare de pe teritoriul judeţului Prahova şi impunerea unor sancţiuni severe celor care aruncă gunoaie sau le poluează în orice alt fel.
 • Digitalizarea administraţiilor locale în aşa fel încât să nu mai fie necesară folosirea a mii de tone de hârtie pentru chestiuni care se pot rezolva prin intermediul unui calculator sau telefon.

9. Susținem cultura și sportul în Prahova

 • Realizarea unui brand judeţean profesionist (turistic şi economic) care să diferenţieze Prahova de judeţele din jur şi care să reprezinte o garanţie a calităţii. Avem nevoie de slogan, stemă/siglă, imn şi strategie de promovare naţională şi internaţională.
 • Realizarea unor festivaluri tematice (vara şi iarna) în localităţile turistice.
 • Susţinerea echipei fanion a judeţului, Petrolul Ploieşti. CJ îşi asumă un rol activ în finanțarea echipei, atragerea sponsorilor şi investitorilor.
 • Construcția unui teren de antrenament pentru Stadionul „Ilie Oană” în zona intrării de pe strada Latină.
 • Realizarea unui Complex Sportiv în zona Gării de Vest a Municipiului Ploiești, cu utilități indoor și outdoor pentru practicarea atletismului, gimnasticii și ciclismului.
 • Relocarea sediului CS Petrolul Ploieşti în noul Complex Sportiv din Ploiești.
 • Punerea în valoare aşa cum se cuvine a traseului turistic denumit Drumul Vinului.
 • Realizarea unui muzeu virtual care să conţină în format digital toate expoziţiile de la nivelul muzeelor aflate în Prahova.
 • Realizarea unor hărţi turistice profesioniste, dublate de un ghid turistic integrator (cartea turistică a Prahovei).
 • Realizarea unui festival anual de teatru „I. L. Caragiale” la Ploieşti cu participare naţională şi internaţională.
 • Construirea de la zero a unei reţele de tabere şcolare în staţiunile turistice din judeţ, dar şi în locuri mai puţin cunoscute publicului larg.
 • Dezvoltarea infrastructurii sportive de iarnă în localităţile turistice de pe Valea Prahovei – realizarea unor pârtii noi de schi şi a unor patinoare în aer liber. Efectuăm demersurile necesare pentru amenajarea unei pârtii de schi în stațiunea Cheia, introducând astfel localitatea prahoveană în circuitul stațiunilor de iarnă.
 • Digitalizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului, atragerea unui nou public și susținerea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piața unică digitală.
 • Sprijinirea autoritățiloor locale prin oferirea de suport tehnic, legislativ și financiar în procesul de reconversie a spațiilor industriale dezafectate în huburi culturale și de protejare și valorificare a patrimoniului local.
 • Inițierea unor programe de tip ”Caravane culturale”, specifice mediului rural, prin intermediul cărora vom asigura acces la evenimente culturale unui segment de populație dezavantajat din acest punct de vedere.
 • Dezvoltarea infrastructurii socio-culturale în mediul rural, prin reabilitarea Căminelor Culturale. Revitalizarea acestora va contribui la creșterea gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală şi întărirea spiritului comunitar
 • Constituirea unui Comitet Județean al Mișcării Sportive din Prahova. Această entitate compusă din elita sportului prahovean, din reprezentanții mediului privat care investesc în sportul pentru copii și tineret, va reprezenta organul consultativ coordonator al sportului de masă din județ.
 • Revigorarea competițiilor sportive inter-școlare prin organizarea de competiții multi-disciplinare la nivel județean.
 • Refacerea legăturilor dintre sportul de masă și cel de performanță prin:
  • reintroducerea activităților sportive extrașcolare în programul săptămânal al elevilor;
  • înființarea unui program județean de recrutare a copiilor cu potențial pentru performanță, în parteneriat cu federațiile sportive. Crearea de oportunități pentru copiii cu calități deosebite, în special a celor din medii defavorizate, pentru atragerea acestora la cluburile sportive din mediul urban (asigurarea de burse pentru transport, masă caldă și cazare);
  • organizarea și finanțarea taberelor școlare cu profil sportiv;
  • dezvoltarea unei baze sportive minimale la nivelul fiecărei școli principale din mediul rural.

10. Administrație transparentă, în slujba cetățeanului

 • Reducerea progresivă a cheltuielilor de funcționare și creșterea fondurilor alocate dezvoltării în construcţia bugetară a CJ Prahova.
 • Creşterea progresivă a procentului alocărilor pentru dezvoltare în cadrul unui buget participativ asupra căruia să se pronunţe prahovenii. Cetățenii județului Prahova vor avea posibilitatea de a se implica activ în construcția bugetară. Vom simplifica procedurile existente și vom genera canalele de consultare directă a comunităților locale din județ.
 • Digitalizarea CJ şi a instituţiilor subordonate, astfel încât să nu mai fie nevoie de contact direct cu funcţionarii publici.
 • Realizarea unei platforme online care să intermedieze mai eficient legătura dintre cetăţean şi administraţia judeţeană. Platforma va conține o arhivă electronică și va putea fi folosită inclusiv pentru consultarea prahovenilor pe diverse teme sau proiecte.
 • Transmiterea online a tuturor şedinţelor de Consiliu Județean.
 • Toate proiectele vor fi puse în dezbatere publică cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de fi supuse votului Consiliului Judeţean.
 • Modificarea site-ului CJ astfel încât informaţiile despre deciziile adoptate să poată fi mai uşor accesibile.
 • Asigurarea transparenței cheltuielilor publice.

11. Prahova sigură

 • RISC SEISMIC - Demarăm programe pentru sprijinirea financiară și logistică de către Consiliului Județean în vederea realizării expertizării și consolidării seismice a clădirilor civile publice aflate în administrarea proprietatea autorităților locale/județene: unități de educație (grădinițe, școli, licee), unități de cultură (Palatul Culturii, muzee, teatre), sedii ale administrațiilor publice etc.
 • LOCUINȚE SIGURE - Adoptăm măsuri pentru acordarea consultanței de specialitate cetățenilor care doresc să-și consolideze seismic locuințele. Intenționăm să inițiem un program de dotare a tuturor locuințelor nou construite în județ cu sisteme de detecție a incendiilor (detectoare de fum), astfel încât toate noile construcții rezidențiale din județul Prahova să fie dotate cu astfel de sisteme de siguranță. Vom implica în proiectul nostru factorii de decizie ai dezvoltatorilor imobiliari și ai asiguratorilor.
 • ȘCOLI SIGURE - Împreună cu Prefectura Prahova și reprezentanții instituțiilor abilitate în domeniul securității cetățeanului (poliție, poliție locală, jandarmerie), vom iniția programe și acțiuni dedicate securității copiilor, atât în incinta școlilor, cât și pe traseul spre și de la școală.
 • STRĂZI SIGURE - Susținem, împreună cu instituțiile din sistemul național de ordine publică, un program etapizat de monitorizare video a zonelor cu aglomerări de persoane din județul Prahova (de tip târguri, centre civice etc.), în vederea prevenirii și reducerii fenomenului infracțional.
 • SERVICII DE URGENȚĂ - Sprijinim Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova și Serviciul Județean de Ambulanță Prahova pentru reducerea timpului de răspuns al echipajelor de urgență, prin asigurarea condițiilor necesare înființării de noi subunități și stații pentru zonele în care autospecialele de urgență înregistrează timpi ridicați de deplasare la intervențiile pentru salvarea vieții oamenilor și protecția bunurilor materiale.

12. Finanțarea programului de guvernare a județului Prahova

Toate aceste proiecte enunţate pot fi puse în practică doar cu foarte mulţi bani. Ţinta este de a atrage 5 miliarde de euro în perioada 2021 – 2027. Având în vedere că Bugetul judeţean s-a situat mai mereu sub 100 de milioane de euro, diferenţa este uriaşă.

Dacă nu există surse de finanţare, rămân doar o colecţie de bune intenţii şi promisiuni pe o hârtie. Iată de ce este extrem de important ca următorii patru ani să aducă o diversificare semnificativă a mijloacelor de finanţare.

Fonduri europene:

 • Fonduri structurale.
 • Fonduri din Planul de relansare economică paneuropean în urma pandemiei.
 • Fonduri pe Agricultură.
 • „Green Deal” dacă Pactul Verde va primi girul ţărilor europene.

Fonduri proprii ale CJ Prahova, miza fiind dezvoltarea economică pentru extinderea bazei de impozitare mai ales în ceea ce priveşte numărul operatorilor economici.

Fonduri guvernamentale mai ales pentru proiectele de infrastructură care nu pot fi dezvoltate cu fonduri europene.

 • Fonduri de la Ministerul Transporturilor pentru infrastructura rutieră şi feroviară.
 • Fonduri de la Ministerul Dezvoltării pentru extinderea reţelelor de apă, canal şi gaze, dar şi pentru anumite drumuri locale.
 • Fonduri de la Ministerul Economiei pentru sprijinirea turismului prahovean.
 • Finanţări de la ministerele de resort pentru şcolile, spitale şi unităţile culturale din Prahova.

Credite garatate de BEI/BERD pentru proiecte majore de infrastructură cu dobândă mică sau chiar cu porţiuni nerambursabile.

Parteneriate public – privat în sistem credit furnizor: banii vin de la cel care construieşte şi, apoi, sunt decontaţi.

Credite bancare pentru proiecte punctuale cu coeficient de multiplicare crescut.

SUS